Vua Quang Trung đại phá quân Thanh
 
 
Cuộc Quật Khởi Của Toàn Dân Việt
hay là
Toàn dân Việt chuẩn bị cho công cuộc phạt Bắc bình Nam
 
Lê văn Xương
...
 
Trong tình hình thế giới hiện nay thì vấn đề chính yếu liên quan đến an ninh toàn cầu là cuộc đụng độ giữa Hoa Kỳ và Trung cộng. Tương quan lực lượng nếu xét theo ý nghĩa cuộc chiến tranh cổ điển thì Trung cộng chẳng có gì để mặc cả với Mỹ (tức là nếu hai phía mang tất cả sức mạnh quân sự ra đụng nhau trong một cuộc chiến tranh thực sự), nhưng "không có gì để mặc cả không có nghĩa là không đe dọa đến an ninh toàn cầu". Con đường mà Trung cộng đang đi là con đường mà sách lược đã được vạch ra từ thời Mao Trạch Ðông và xa hơn nữa là theo cả chiều dài lịch sử xâm lăng các lân bang của người Tàu gốc Hán tộc. Sách lược ấy: Dùng dân số đông và hàng mã xâm lăng ngấm ngầm làm kế thôn tính các lân bang trong lâu dài, kết hợp với các đe dọa bằng vũ lực, tránh né khi đối phương mạnh, thỏa hiệp nếu đối phương gia tăng sức ép nhưng mục tiêu xâm lấn thì không bao giờ thay đổi.
 
Như thế chủ nghĩa bành trướng Hán tộc tự nó đã là một đe dọa các lân bang và toàn nhân loại. Bắc Kinh đang thực hiện một loạt các sách lược khác nhau hầu làm Mỹ yếu đi bằng cách:
 
1) Lôi kéo các quốc gia lừng khừng từ Âu sang Á, Phi châu và Nam Mỹ để chống Mỹ hay gây khó khăn cho Mỹ.
 
2) Gây bất ổn (Thí dụ Nepal, Ấn Ðộ, Bangladesh, Pakistan, Thái Lan, Phi, Nam Dương) hay yểm trợ các chính quyền tay sai thân tín (Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Ðiện, Bắc Hàn) tại các nước chung quanh Tàu nhằm mở rộng vòng đai an ninh cho Trung cộng.
 
Ðặc biệt hơn hết, Bắc Kinh hiểu tầm mức vị trí chiến lược quan trọng của Việt Nam nên đã ngấm ngầm thôn tính Việt Nam từng bước một, trong đó cuộc hội nghị tại Thành Ðô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên bên Trung cộng giữa lãnh đạo Việt cộng và Tàu cộng ngày mồng 3 và 4 tháng 9 năm 1990, được coi như là màn mở đầu của việc đảng Cộng sản Hà Nội bán nước cho Tàu cộng.
 
Tại sao ta lại gọi như vậy mặc dù hội nghị này bàn về chuyện giải quyết vấn đề Campuchia ? Xin thưa: Trong hội nghị này, Việt cộng chấp nhận giải pháp do Tàu cộng đưa ra. Tức là chính sách đối ngoại của Việt cộng hoàn toàn tuân theo những chỉ thị từ Trung cộng. Bằng chứng là sau khi hội nghị Thành Ðô chấm dứt, thì ngày 5-9-1990, Lê Ðức Anh, chủ tịch chính quyền Việt cộng đã công khai tuyên bố: "Mỹ và phương Tây muốn nhân cơ hội này để xoá Cộng sản, nó đang xóa Ðông Âu, nó tuyên bố là nó xóa Cộng sản trên toàn thế giới, rõ ràng nó là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm. Ta phải tìm đồng minh, đồng minh này là Trung quốc". Và ta hãy nghe Tổng bí thư Việt cộng Nguyễn văn Linh phát biểu chứng tỏ Linh cũng là loại tay sai, ngu dốt: "Song dù (Trung Quốc) bành trướng thế nào thì Trung quốc vẫn là một nước xã hội chủ nghĩa" (trích từ hồi ký của Trần Quang Cơ, cựu phó bộ trưởng ngọai giao của cộng sản Việt Nam). Như vậy, lãnh đạo chóp bu Cộng sản Hà Nội đã biết là Bắc Kinh có kế hoạch bành trướng sang lân bang, nhưng vì quyền lợi của phe nhóm và của đảng Cộng sản Hà Nội, lãnh đạo Việt cộng sẵn lòng quay sang bám chân Bắc Kinh bằng mọi giá, kể cả hy sinh quyền lợi của dân tộc để Bắc Kinh giúp Việt cộng giữ cho đảng Cộng sản Hà Nội khỏi sụp đổ trước cao trào tan rã của chủ nghĩa Cộng sản ở Ðông Âu và Liên Xô. Như vậy, đối với Cộng sản Hà Nội họ coi Tổ Quốc Việt Nam chỉ là công cụ để tạo ra quyền lực cho đảng Cộng sản và cho bè phái họ, quyền lợi của đảng trên quyền lợi của tổ quốc và dân tộc. Vì vậy tất cả chúng ta quốc nội, hải ngoại, cùng nhau một lòng muôn người như một chuẩn bị cho cuộc quật khởi để dẹp tan bọn người, vô tổ quốc, phản dân, hại nước Cộng sản Hà Nội càng sớm càng tốt.
 
Chính từ đây, ảnh hưởng của Tàu gia tăng tại Việt Nam và chóp bu lãnh đạo Việt Cộng trở thành tay sai thân tín của Tàu và trở thành kẻ bán nước cho Tàu. Việc nhường đất, nhường biển là kết quả đương nhiên của hành động tay sai này. Lê Ðức Anh và lãnh đạo chóp bu Hà Nội vì ngu muội, vì tham mê quyền lực, danh vọng, cho nên dù biết Tàu là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt và của giống nòi Bách Việt, nhưng họ vẫn đi tìm đồng minh là Tàu Hán tộc, để nhờ Tàu Cộng giúp cho chế độ Cộng sản, độc tài tham nhũng, phản dân tộc Việt cộng được tồn tại, để họ tiếp tục ngồi chỗm chệ hưởng thụ trên xương máu của đồng bào. Tội này của Lê Ðức Anh, Nguyễn Văn Linh, Ðỗ Mười, Võ Văn Kiệt và bè lũ lãnh đạo chóp bu Việt cộng không thể tha thứ được. Những người Cộng sản trong Trung ương đảng Việt cộng, trong quân đội, công an cũng sẽ mang tội với tổ tiên, dân tộc nếu họ không kịp thời quay trở về với đại nghĩa dân tộc, cùng đứng lên với dân tộc lật đổ nhóm chóp bu Hà Nội tay sai cho Tàu và chống lại sự xâm lấn của Tàu tại Việt Nam để đòi lại đất, lấy lại biển và đem lại ấm no, tự chủ, thật sự cho dân tộc.
Ðồng bào thân mến,
 
Chúng tôi hiểu rất rõ những nỗi thống khổ mà đồng bào trong nước đã và đang phải chịu đựng, nỗi tủi nhục mà đồng bào ta đang phải trải qua, sự khốn khó về tinh thần lẫn vật chất mà đồng bào ta đang phải đối diện từng ngày. Ðồng bào ta hiện nay đang phải sống dưới hai tầng áp bức:
 
1) Thứ nhất là bởi đảng Cộng sản Hà Nội và những tên Việt cộng tay sai cho Bắc Kinh, bọn lãnh đạo chóp bu Hà Nội đang bán nước cho Tàu Cộng.
 
2) Thứ hai là chế độ bành trướng Hán tộc đã từng bước biến đảng Cộng sản Hà Nội trở thành tay sai cho chúng nhằm thực hiện ý đồ xâm chiến Á Châu, thôn tính toàn cầu. Bọn Tàu cộng lại một lần nữa "chống Mỹ tới người Việt cuối cùng" như là họ đã từng làm trong cuộc chiến Việt Nam trước 1975. Tàu cộng lại dùng người Việt để hy sinh cho công cuộc chống Mỹ, chiếm Á châu của họ. Lần này qua tay sai ngoan ngoãn là lãnh đạo chóp bu Hà Nội trong bộ chính trị trung ương đảng Cộng sản Hà Nội (chúng tôi cố tránh dùng danh từ Việt Nam vì người Việt Nam chân chính không bao giờ làm tay sai và bán nước cho Tàu).
 
Chúng tôi hiểu rõ tình thế cực kỳ khó khăn và phức tạp của các anh em hiện đang đứng trong hàng ngũ đảng Cộng sản Hà Nội nhưng vẫn còn giữ được tấm lòng với dân tộc, với đất nước, với giải giang sơn gấm vóc quý báu mà tổ tiên ta đã anh dũng, ngoan cường tốn bao mồ hôi, xương máu và công sức truyền lại cho mỗi người chúng ta. Quý anh chị em đã hiểu rõ là trong hơn 60 năm qua, những người lãnh đạo chóp bu Cộng sản Hà Nội đã lạm dụng chiêu bài dân tộc, để đẩy anh em vào cuộc tương tàn dân tộc như thế nào và từng bước một chúng trở thành tay sai trung thành, tận tụy cho quan thầy phương Bắc ra sao. Bây giờ bọn Trung cộng đang thao túng toàn diện mọi sinh hoạt của dân ta và sẵn sàng một lần nữa lại đẩy dân tộc ta làm bia đỡ đạn cho chúng, để từng bước thống trị Á châu và toàn cầu. Hầu hết các anh chị em đang phân vân tự hỏi:
 
Ðứng về chính nghĩa dân tộc là đúng đấy nhưng làm sao lật đổ bọn lãnh đạo Việt cộng đang làm tay sai cho Tàu và chống bọn Tàu xâm lăng cho được khi thế lực Tàu quá mạnh ? chúng hiện diện ở tầng chóp bu của đảng cộng sản Việt Nam, chúng nắm quyền ở khắp các cơ quan chính quyền, chúng len lỏi vào khắp các tỉnh thành, quận huyện, làng xã thông qua những ổ tình báo nằm vùng đã được xây dựng vững chắc trong gần 50 năm qua. Chúng nói tiếng Việt như đồng bào ta, chúng hiểu rõ từng sắc thái địa phương, từng cơ sở trọng yếu. Chúng đang nắm hệ thống kinh tế, chúng ra sức làm ăn buôn bán để thu góp các tài nguyên của dân tộc để phục vụ cho âm mưu thâm độc là "nô lệ hóa và tiêu diệt sinh lực kiên cường của dân Việt". Qua những tay sai chóp bu Việt cộng và những ổ tình báo Tàu này, chúng theo dõi và âm thầm tìm cách tiêu diệt những người Việt còn có lòng với quê hương dân tộc. Chúng truyền bá sách báo, phim ảnh, lối sống Tàu trong nước Việt Nam để từng bước tiêu diệt văn hóa quý báu lâu đời của dân ta. Chúng đang làm những việc vô cùng tàn ác mà các quan Thái thú Tàu đã làm, nhất là bọn Thái thú nhà Minh với những tên Quốc Công, Thành Hầu như: Hoàng Phúc, Trương Phụ, Mộc Thạnh, Lý Bân, Mã Kỳ, Trần Trí, Phương Chính, Vương Thông, v.v.v. đã làm khi xâm lăng cai trị nước ta. Nhưng những tên thái thú Tàu hiện nay ngàn lần thâm hiểm hơn những tên thái thú Tàu xa xưa, vì chúng biết dấu bộ mặt gian ác, thâm hiểm, tham lam một cách xảo quyệt (chúng đội lốt như là những người Việt Nam) khiến đại đa số giới trí thức tại Việt Nam không nhận ra những kế sách thâm hiểm của chúng.
 
Chúng tôi cũng hiểu rõ là quý anh chị em đã nhìn thấy tội ác tầy trời của bọn "Giang-Hồ" Hán tộc (Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Ðào), nhưng anh chị em vẫn còn đang giữ thái độ "chờ xem" đối với các cao trào toàn dân chống Tàu nhằm giành lại tự chủ cho dân tộc, khôi phục lại giang sơn gấm vóc do tổ tiên để lại. Quý anh chị em vẫn còn hoài nghi về thái độ của Hoa Kỳ đối với thế giới, về Ban Lãnh Ðạo Việt Nam và quý anh chị em luôn tự hỏi: Ðiều đó có thực sự hay không? Nếu có thực sự thì tại sao lại để cho bọn Trung cộng lộng hành tại Việt Nam đến như vậy và tại sao cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đặc biệt tại Mỹ lại phân hóa đến như thế ? Lẽ tất nhiên quý anh chị em lại hỏi tiếp: Nếu tất cả đều đứng vào trận tuyến dân tộc để chống Tầu thì liệu chúng ta có bị sa vào bẫy do các siêu cường bầy ra hay không, để rồi đến khi không còn cần thiết nữa, các thế lực quốc tế này lại bán đứng chúng ta như một món hàng không thương tiếc ?
 
Chúng tôi thông cảm và chia xẻ những suy nghĩ ấy. Hôm nay đây, qua làn sóng này, chúng tôi xin giải thích đôi điều chính yếu liên quan đến những câu hỏi của anh chị em, đồng thời xác định các cam kết từ nhiều phía có liên hệ đến toàn bộ tình hình Việt Nam và cả thế giới trong giai đoạn hiện nay cũng như rất lâu dài sau này:
 
Chúng tôi không bao giờ dám đơn phương nói về Ban Lãnh Ðạo Hoa Kỳ cũng như Ban Lãnh Ðạo Việt Nam mà bộ phận chính yếu đang nằm tại Mỹ và bộ phận gốc khác đang nằm tại Việt Nam. Không ai có thể biết các vị ấy là ai, hiện đang sống ra sao, làm gì ? Ðó là cả một bí ẩn tuyệt mật, chỉ có một số ít người hiếm hoi được biết đến các Cụ này mà thôi. Không một cơ quan tình báo quốc tế nào có thể khám phá ra bí ẩn này ngoài các Cụ Mỹ và các Cụ Việt Nam. Nói về các Cụ Mỹ thì chính ngay các cơ quan truyền thông lớn của Mỹ cũng chẳng được phép nói tới cho tới khi có một Cụ nào đó băng hà, nhưng khi nói tới thì họ cũng chỉ dùng những ngôn từ bình thường để nói về các Cụ này. Ngoài ra rất ít chi tiết về đời hoạt động của các Cụ này được bạch hóa. Các Cụ này họ là những vĩ nhân của thời đại, cuộc sống vượt khỏi các câu thúc tầm thường về danh lợi, cho nên tiếng nói của các Cụ luôn được coi là các Phán quyết tối hậu không phải chỉ cho một ai đó mà còn đối với vận mạng toàn cầu. Vì thế, khi nói về các Cụ hay về các ý định của các Cụ, thì lời nói của chúng tôi đã phải được sự chuẩn thuận nghiêm chỉnh của các Cụ Mỹ và Việt Nam. Không và Không Bao Giờ chúng tôi dám mạo danh để nói lên điều gì, khi mà chúng tôi không được cho phép nói ra, và ngày hôm nay đây chúng ta những người yêu nước chân chính trong và ngoài nước, đã thật sự có được hậu thuẫn của Trung Tâm Quyền Lực Hoa Kỳ. Ðó là điều chúng tôi long trọng xác minh với toàn thể đồng bào trong và ngoài nước.
 
Sự chọn lựa một người như tôi để nói về các vấn đề tối ư quan trọng đến vận mạng nhân loại toàn cầu là một quyết định mà tôi không bao giờ ngờ tới. Bất ngờ vì tôi mới qua Mỹ chưa quá 12 năm, không hề dính líu đến các tổ chức chính trị, chưa bao giờ giữ một vai trò chính trị, tình báo, không hề được học hành, đào tạo ở một trường chuyên nghiệp nào. Tức là tôi không có một cái gì cả ngoài biết suy nghĩ đúng, sai, một tấm lòng tha thiết đến vận mạng của dân tộc, tới sự tồn vong của nhân loại. Vậy mà các Cụ lại chọn tôi để làm công cuộc trọng đại này, là nói cho mọi người biết về con đường đi tới tốt đẹp của nhân loại (Nhân Chủ Pháp Trị) và những nguy hiểm đang chờ đón con người trước mắt (thiên tai, hiểm họa môi sinh, vũ khí nguyên tử, các thế lực chậm tiến cực đoan Hồi giáo, chủ nghĩa bành trướng Hán tộc, v.v.v.). Nếu con người không biết khôn khéo và không chung vai góp sức thật tình với nhau có lẽ văn minh hiện nay của nhân loại sẽ sụp đổ, con người sẽ bị tiêu diệt. Việc các Cụ chọn tôi - một người Việt Nam đủ để nói lên cái viễn kiến sâu xa và lòng bao dung của các Cụ cũng như tấm lòng của các Cụ Mỹ đã dành cho dân tộc Việt Nam và qua đó cũng để nói với toàn dân Việt và thế giới rằng: Các Cụ chọn người chứ người chẳng chọn được các Cụ; rằng: Sau biết bao nhiêu thăng trầm, khổ đau của lịch sử cận đại, dân tộc Việt Nam xứng đáng được vinh danh, xứng đáng hưởng ấm no, hạnh phúc trong thời gian sắp tới đây và rằng: Ðức độ, trí tuệ mới là thước đo để được các Cụ đối xử đồng đẳng.
 
Ngắn gọn ít điều như vậy cũng đủ để bảo đảm cho những ai còn chút nghi ngờ về một tương lai tốt đẹp đang chờ đón dân tộc Việt, để làm an tâm những ai còn hoài nghi những điều chúng tôi đã nói trong thời gian qua có xác thực hay không. Chúng tôi cũng đều đã trải qua nhiều năm tháng ưu tư, băn khoăn như vậy. Nhưng sau đó, qua những bằng chứng cụ thể, qua những tiếp xúc với các đại diện của các Cụ, rồi qua những diễn tiến của thế giới đang đi đúng hướng như đã hoạch định, khiến chúng tôi đã an tâm là: Tất cả đều là sự thực chứ không phải là ảo tưởng.
 
Việc cộng đồng người Việt hải ngoại chia rẽ chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí rất nhỏ. Nó nằm trong một phần của một cái diệu kế lớn hơn là: Ðẩy Trung cộng vào bẫy sập để chúng tưởng rằng khi nắm được đảng Cộng sản Hà Nội ở trong nước, thì qua các tên Việt cộng chóp bu và các tên Việt cộng tình báo nằm vùng tại Hoa Kỳ này, chúng cũng nắm được cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Nghị quyết 36 của Cộng sản Hà Nội vừa ban hành với mục đích khống chế người Việt Hải ngọai đã để lộ các ý đồ này. Có như vậy, Tàu cộng mới hung hăng và trở thành căm địch của các nước lân bang và của thế giới. Như vậy Hoa Kỳ có đủ chứng cớ để hợp các nước nhỏ lại mà đánh Trung cộng. Ðó là kế "Vương Ðạo" như lời cụ Lý nói.