Kính chào Tuổi Trẻ Việt Nam anh hùng!
Thơ Văn Quảng
 
chúng bịt mồm dân ta
chúng khóa tay dân ta
để kẻ thù truyền kiếp đấm thẳng một quả vào mặt dân tộc
đòn đau!
chúng ta không được la
chúng ta không được đỡ
chúng ta chỉ còn biết khóc?
 
hãy nhìn mặt Lê Thị Thu Trang
hãy nhìn mặt Nguyễn Phương Anh
hãy nhìn mặt Dân Oan
mà thấy bộ mặt đất nước
chúng ta chỉ còn biết khóc?
 
hãy nhìn Nam Quan, Bản Giốc
hãy nhìn Trường Sa, Hoàng Sa
mà nhận diện bọn độc tài bán nước
đảng cộng sản khốn kiếp!
chúng ta chỉ còn biết khóc?
 
không!
triệu lần không!
Tuổi Trẻ Việt Nam đã dũng cảm lên đường
cám ơn Tuổi Trẻ Sàigòn
cám ơn Tuổi Trẻ Hà Nội
cám ơn Tuổi Trẻ Hải Ngoại
 
cuộc đấu tranh thắng bại đã rõ ràng
bọn cai tù bán nước
không thể chống được Đại Khối Nhân Dân
cuộc đấu tranh âm ỉ đã bùng lên
đồng bộ và rộng khắp
Tuổi Trẻ Việt Nam đã có mặt
đội quân tiền phong của đại khối 80 triệu người
 
Tổ Quốc ơi ta đã nghe lời sông núi!
dậy mà đi! dậy mà đi! hỡi đồng bào
 
Cha Lạc Long ơi!
Mẹ Âu Cơ ơi!
có Tuổi Trẻ chúng con đây!
 
From: Tho But Tre
Date: Dec 15, 2007 12:29 AM